Khăn giấy hộp Paseo hoa hồng 200 tờ - Thùng x 32 hộp x 200 tờ (Mua 1 thùng tặng 4 hộp)

SKU
HN-KG-GVS0010
729.600 ₫
-
+
Tổng quan

Thùng x 32 hộp x 200 tờ