Trà

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Trà Sữa 0 độ Macchiato - Thùng 24 chai x 268ml
  226.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Trà C2 hồng trà vị đào – Thùng 24 chai x 500ml
  152.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Trà Dr Thanh có đường - Thùng 24 chai x 330ml
  186.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Trà xanh 0 độ - Thùng 24 chai x 455ml
  162.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Trà C2 hương chanh – Thùng 24 chai x 500ml
  152.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Trà sữa C2 - Thùng 24 chai x 260ml
  Giá đặc biệt 170.000 ₫ was 180.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Trà C2 hương táo - Thùng 24 chai x 360ml
  118.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Trà C2 hương chanh - Thùng 24 chai x 360ml
  115.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Trà Ô Long Tea+ – Thùng 24 chai x 455ml
  138.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Trà Ô Long Tea+ - Thùng 24 chai x 350ml
  101.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Trà đen vị đào Lipton - Thùng 24 chai x 455ml
  145.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Trà đen vị chanh Lipton - Thùng 24 lon x 330ml
  148.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Trà đen vị chanh Lipton - Thùng 24 chai x 455ml
  145.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Trà bí đao Wonderfarm - Thùng 24 lon x 310ml
  Giá đặc biệt 136.000 ₫ was 138.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Trà Sữa Latte Kirin - Thùng 24 chai x 345ml
  Giá đặc biệt 166.000 ₫ was 170.000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang