Trà

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

27 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Bột matcha nguyên chất cao cấp EIC - Hộp 100g
  37.400 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Trà xanh túi lọc EIC - Hộp 15 túi lọc
  46.750 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Trà túi lọc Hibiscus vị cỏ ngọt EIC - Hộp 15 túi lọc
  57.800 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Hồng trà ô long EIC 5 trong 1 - Hộp 500g
  175.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Trà sữa Matcha EIC 5 trong 1 - Hộp 500g
  175.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Trà sữa Matcha EIC 5 trong 1 - Hộp 8 gói x 15g
  46.750 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Trà sữa matcha đậu đỏ Nakata Lattea - Thùng 36 ly x 30g
  342.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Trà sữa matcha Nakata Lattea - Thùng 36 ly x 30g
  342.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Trà sữa dâu tây Nakata Lattea - Thùng 36 ly x 30g
  342.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Trà sữa original Nakata Lattea - Thùng 36 ly x 30g
  342.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Trà sữa Matcha Nakata - Thùng 20 hộp x 108g
  410.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Trà sữa Original Nakata - Thùng 20 hộp x 108g
  410.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Trà Sữa 0 độ Macchiato - Thùng 24 chai x 268ml
  226.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Trà C2 hồng trà vị đào – Thùng 24 chai x 500ml
  153.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Trà Dr Thanh có đường - Thùng 24 chai x 330ml
  186.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Trà xanh 0 độ - Thùng 24 chai x 455ml
  162.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Trà C2 hương chanh – Thùng 24 chai x 500ml
  152.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Trà sữa C2 - Thùng 24 chai x 280ml
  172.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 19. Trà C2 hương táo - Thùng 24 chai x 360ml
  114.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 20. Trà C2 hương chanh - Thùng 24 chai x 360ml
  112.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 21. Trà Ô Long Tea+ – Thùng 24 chai x 455ml
  153.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 22. Trà Ô Long Tea+ - Thùng 24 chai x 350ml
  111.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 23. Trà đen vị đào Lipton - Thùng 24 chai x 455ml
  148.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 24. Trà đen vị chanh Lipton - Thùng 24 lon x 330ml
  151.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 25. Trà đen vị chanh Lipton - Thùng 24 chai x 455ml
  148.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 26. Trà bí đao Wonderfarm - Thùng 24 lon x 310ml
  142.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 27. Trà Sữa Latte Kirin - Thùng 24 chai x 345ml
  165.000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

27 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang