Trà

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Trà sữa dâu tây Nakata Lattea - Thùng 36 ly x 30g
  342.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Trà sữa Matcha Nakata - Thùng 20 hộp x 108g
  410.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Trà sữa Original Nakata - Thùng 20 hộp x 108g
  410.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Trà Sữa 0 độ Macchiato - Thùng 24 chai x 268ml
  226.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Trà C2 hồng trà vị đào – Thùng 24 chai x 500ml
  152.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Trà Dr Thanh có đường - Thùng 24 chai x 330ml
  187.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Trà xanh 0 độ - Thùng 24 chai x 455ml
  160.500 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Trà C2 hương chanh – Thùng 24 chai x 500ml
  152.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Trà sữa C2 - Thùng 24 chai x 280ml
  172.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Trà C2 hương táo - Thùng 24 chai x 360ml
  118.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Trà C2 hương chanh - Thùng 24 chai x 360ml
  115.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Trà Ô Long Tea+ – Thùng 24 chai x 455ml
  152.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Trà Ô Long Tea+ - Thùng 24 chai x 350ml
  117.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Trà đen vị đào Lipton - Thùng 24 chai x 455ml
  145.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Trà đen vị chanh Lipton - Thùng 24 lon x 330ml
  148.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Trà đen vị chanh Lipton - Thùng 24 chai x 455ml
  145.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Trà sữa Tea break - Thùng 24 chai x 345ml
  159.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Trà Sữa Latte Kirin - Thùng 24 chai x 345ml
  166.000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang