Bài viết

 1. January 12, 2021

  Chương trình Telio Care

  THÔNG BÁO

  (V/v Qu h tr “Telio Care – An Tâm Đng Hành” tr giá 01 t đng)

  Kính gi: Quý Khách Hàng

  Nhằm tri ân và sát cánh cùng hoạt động kinh doanh của Khách Hàng trong năm 2021, Telio đã thành lập Qu h tr “Telio Care – An Tâm Đng Hành” tr giá 01 t đng (sau đây được gi tt là “Qu H Tr

  Đọc Thêm
 2. December 06, 2019

  Chính sách Nhà bán hàng

    

  CHÍNH SÁCH NHÀ BÁN HÀNG 


  Bằng cách hoàn tất thủ tục đăng ký bán hàng trên TELIO, Nhà Bán Hàng tại đây xác nhận rằng, Nhà Bán Hàng là cá nhân từ 18 tuổi trở lên, hoặc pháp nhân hợp pháp, có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật để giao kết thỏa thuận dịch vụ thương mại điện tử với TELIO (“Thỏa Thuận”) cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với các Thỏa Thuận đó. BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TELIO, VÀ KỂ TỪ NGÀY NHÀ BÁN HÀNG HOÀN TẤT THỦ TỤC MỞ GIAN HÀNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH CỦA TELIO (“Ngày Hiệu Lực”), NHÀ BÁN HÀNG ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC VỚI MỌI VÀ TẤTCẢ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THỎA THUẬN NÀY, VÀ TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA SÀN GIAO DỊCH ĐƯỢC CÔNG BỐ ĐẾN NHÀ BÁN HÀNG THEO TỪNG THỜI ĐIỂM NHẤT ĐỊNH, bao gồm tất cả Điều Khoản Dịch Vụ, điều kiện sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong tương lai. 

  A- ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

  I. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

  1. Dịch Vụ là các dịch vụ thương mại điện tử được Telio cung cấp cho Nhà Bán Hàng để thực hiện các hoạt động thương mại trên Sàn Thương Mại Điện Tử Telio;

  2. Phí Dịch Vụ là các khoản chi phí Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Telio có liên quan đến Dịch Vụ;

  3. Sàn Thương Mại Điện Tử Telio (Sàn TMĐT Telio) là website thương mại điện tử telio.vn và Ứng dụng Telio trên thiết bị điện thoại thông minh do Telio sở hữu, cho phép Nhà Bán Hàng được mở gian hàng để kinh doanh trực tuyến;

  4. Khách Hàng là người mua sản phẩm, hoặc sử dụng dịch vụ trên Sàn Thương Mại Điện Tử Telio;

  5. Phương Thức Kinh Doanh là phương thức hợp tác kinh doanh giữa Telio và Nhà Bán Hàng liên quan đến hình thức tồn kho, vận chuyển hàng;

  6. Khoản Thanh Toán là khoản tiền thanh toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mà Telio phải thanh toán lại cho Nhà Bán Hàng cho mỗi đơn hàng Khách Hàng đã mua thành công trên Telio;

  7. COD là phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng;

  8. Ngày Làm Việc là bất kỳ ngày nào ngoại trừ: (i) Thứ Bảy và Chủ Nhật, (ii) ngày nghỉ lễ tại nơi Telio có trụ sở chính, và (iii) ngày ngừng giao dịch của ngân hàng;

  9. Trung Tâm Bán Hàng là hệ thống mà Telio xây dựng và cung cấp cho Nhà Bán Hàng phục vụ việc kinh doanh trên Sàn TMĐT Telio; 

  10. Đơn hàng là chứng từ của Telio nhằm xác nhận Khách Hàng đã thực hiện mua hàng trên Sàn TMĐT Telio.

  11. Kho Telio là đơn vị thuộc quyền quản lý, sử dụng của Telio;

  12. Giá Bán Hàng là mức giá cuối cùng của sản phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng mà Telio sẽ bán cho Khách Hàng và là giá được ấn định bởi Nhà Bán Hàng;

  13. Doanh Thu Hàng Hoá là doanh thu của Nhà Bán Hàng qua Nền Tảng Bán Hàng Telio cho những Đơn Hàng được giao thành công. 

  II. CÁC DỊCH VỤ TELIO CUNG CẤP CHO NHÀ BÁN HÀNG

  1. Các Dịch Vụ chung bao gồm:

  i) Khởi tạo gian hàng trên Sàn TMĐT Telio;

  ii) Duy trì gian hàng trên Sàn TMĐT Telio.

  2. Các Dịch Vụ chuyên biệt khác bao gồm:

  i) Lưu trữ hàng hoá trong kho Telio;

  ii) Xử lý đơn hàng, đóng gói;

  iii) Giao hàng trong địa bàn hoạt động;

  iv) Vận chuyển hàng tồn kho;

  v) Xuất kho và vận chuyển hàng hoá trả lại cho Nhà Bán Hàng trong trường hợp Nhà Bán Hàng muốn thu hồi hàng hoá khỏi kho Telio;

  vi) Xử lý hàng đổi/trả;

  vii) Thu hộ theo phương thức thanh toán COD. 

  Tuỳ vào Phương Thức Kinh Doanh mà Nhà Bán Hàng chọn, Telio sẽ cung cấp cho Nhà Bán Hàng các Dịch Vụ nêu trên và Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Telio các khoản Phí Dịch Vụ. Nhà Bán Hàng không thể phối hợp các Phương Thức Kinh Doanh khác nhau hoặc thay đổi Phương Thức Kinh Doanh trừ khi có sự đồng ý Bằng Văn Bản của Telio. 

  III. PHÍ DỊCH VỤ

  1. Dịch vụ chung: 

  Telio sẽ cung cấp miễn phí cho Nhà Bán Hàng các Dịch Vụ chung, trừ trường hợp Telio có điều chỉnh khác. 

  2. Dịch vụ chuyên biệt: 

  Các Khoản Phí Dịch Vụ chuyên biệt có thể bao gồm hoặc không bao gồm tuỳ theo Phương Thức Kinh Doanh mà Nhà Bán Hàng lựa chọn và được chấp thuận bởi Telio. 

  Biểu Phí chi tiết cho từng Dịch Vụ chuyên biệt được quy định tại Chính Sách Thanh Toán.

  3. Thay đổi Phí Dịch Vụ 

  Phí Dịch Vụ có thể được Telio điều chỉnh và cập nhật trên Sàn TMĐT Telio theo từng thời kỳ. Trường hợp thay đổi Phí Dịch Vụ, Telio sẽ gửi thông báo online cho Nhà Bán Hàng trước 10 (mười) ngày tính đến ngày thay đổi Phí Dịch Vụ. Trong thời hạn này, nếu Nhà Bán Hàng không có bất kỳ phản hồi nào đối với Phí Dịch Vụ sau khi được điều chỉnh thì coi như đã đồng ý với Phí Dịch Vụ mới. 

  4. Tất cả các loại Phí Dịch Vụ trên đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Telio có quyền tính thêm 10% thuế suất giá trị gia tăng vào các loại Phí Dịch Vụ hoặc một mức % thuế suất tương ứng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

  IV. HÀNG HÓA TRÊN SÀN TMĐT TELIO

  1. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng quy chuẩn các thông tin về hàng hoá trên Sàn TMĐT Telio.

  2. Hàng hoá đăng bán của Nhà Bán Hàng phải tuân thủ các quy định sau:

  • Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ; 

  • Được phép phân phối và có đủ điều kiện kinh doanh (chất lượng, giấy phép) theo quy định của pháp luật liên quan đối với từng loại hàng hoá cụ thể; 

  • Đảm bảo bao bì, đóng gói theo các tiêu chuẩn nhà sản xuất và theo quy định pháp luật hiện hành; 

  • Đảm bảo nội dung, thông tin trên bao bì, đóng gói trùng khớp với thông tin sản phẩm thực tế; 

  • Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật; 

  • Không thuộc danh mục Hàng hóa bị cấm lưu thông, cấm nhập khẩu, cấm phân phối, danh mục Hàng hoá hạn chế theo quy định của pháp luật; 

  • Không phải là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, bị hư hỏng, bị lỗi; 

  • Không vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, sở hữu trí tuệ, pháp luật cạnh tranh và các quy định pháp luật khác; 

  • Không phải hàng hoá đã qua sử dụng, hãng mẫu, hàng thử, hoặc hàng được tân trang lại; 

  • Không bán các sản phẩm có chứa các thành phần độc hại: chất cấm, chất gây bệnh, chất độc, ... đang bị cơ quan chức năng thu hồi và kiểm soát trên thị trường. 3. Telio có quyền từ chối đăng bán và tiếp nhận các hàng hoá của Nhà Bán Hàng nếu Nhà Bán Hàng không đảm bảo các 

  điều kiện về hàng hoá như được quy định Điều khoản này. 

  V. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ BÁN HÀNG

  1. Tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định, quy trình, chính sách, thông báo được công bố bởi Telio theo từng thời kỳ tại Sàn TMĐT Telio;

  2. Tuân thủ quy của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua bán Hàng Hoá, thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của Nhà Bán Hàng trên Sàn TMĐT Telio;

  3. Cung cấp các giấy tờ trong quá trình tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng Hàng Hoá, giấy phép khuyến mại, quảng cáo, v.v...;

  4. Phối hợp với Telio trong quá trình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Khách Hàng;

  5. Bằng nguyên tắc đạo đức kinh doanh, Nhà Bán Hàng không được lợi dụng việc mở Gian hàng trên Sàn TMĐT 

  Telio để thực hiện các hành vi sau: 

  • Có hành vi lừa dối Khách Hàng bằng việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền của bên thứ ba; 

  • Lợi dụng việc bán hàng trên Sàn TMĐT để bán các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

  • Thực hiện các hành vi quảng cáo không đúng sự thật; 

  • Tiến hành các hoạt động khuyến mại mà không thông báo, đăng ký về chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật; 

  • Tự ý dùng thông tin Khách Hàng để bán hàng không thông qua Sàn TMĐT Telio hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của Khách Hàng.

  6. Trách nhiệm về thanh toán 

  Thanh toán Phí Dịch Vụ cho Telio theo bảng Phí Dịch Vụ được quy định tại Chính Sách Thanh Toán. 

  7. Trách nhiệm về Hàng Hoá 

  • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, hình ảnh của Hàng Hoá khi sử dụng Dịch Vụ của Telio; 

  • Tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin liên quan đến Hàng hoá nêu trên Sàn TMĐT Telio, bao gồm nhưng không giới hạn: mô tả Hàng Hoá, giá, chương trình khuyến mại, chính sách sau bán; 

  • Đảm bảo có hàng bán trên Sàn TMĐT Telio. Nếu hết hàng, phải lập tức cập nhật trạng thái hết hàng trên Sàn TMĐT Telio. Nhà Bán Hàng chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp các thông tin về tình trạng Hàng hóa của Nhà Bán Hàng cung cấp không chính xác dẫn đến Khách Hàng đã đặt hàng nhưng không còn Hàng Hóa để cung cấp; 

  • Đảm bảo Hàng Hoá trên Sàn TMĐT Telio phải thoả mãn tất cả các điều kiện quy định tại Mục IV. 

  • Cung cấp cho Telio các giấy tờ liên quan đến Hàng Hóa sau khi Telio có yêu cầu nhưng chậm nhất không quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Telio; 

  • Chịu trách nhiệm giải quyết và miễn trừ cho Telio toàn bộ các khiếu nại/khiếu kiện của Khách Hàng liên quan đến Hàng Hóa, chính sách sau bán, chương trình khuyến mại, thông tin quảng cáo của Nhà Bán Hàng; 

  • Miễn trừ trách nhiệm cho Telio và bồi thường cho Telio và/ hoặc bất kì bên thứ ba toàn bộ thiệt hại phát sinh do các vấn đề liên quan đến chất lượng và/hoặc xuất xứ của Hàng Hóa và/hoặc vi phạm của Nhà Bán Hàng do không tuân thủ pháp luật và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Telio, các quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  8. Trách nhiệm về thuế và xuất hoá đơn: 

  • Giá bán được niêm yết trên Sàn TMĐT Telio là giá cuối cùng mà Nhà Bán Hàng bán cho Khách Hàng, đã bao gồm nhưng không giới hạn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT), vv...mức thuế suất của mỗi loại thuế sẽ theo quy định pháp luật hiện hành. 

  • Khi Khách Hàng có yêu cầu, xuất hoá đơn Giá trị Gia tăng cho Khách Hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi Khách Hàng đặt hàng. Thông tin xuất hoá đơn được thể hiện ở chi tiết đơn hàng trên Sàn TMĐT Telio. 

  • Trường hợp Nhà Bán Hàng xuất hoá đơn GTGT trễ cam kết cho Khách Hàng, Nhà Bán Hàng sẽ bị phạt một khoản phí là 50,000 VND/hoá đơn (năm mươi nghìn đồng). 

  • Trường hợp Nhà Bán Hàng không xuất được hoá đơn GTGT cho Khách Hàng, Telio có quyền chấm dứt kinh doanh đối với Hàng Hoá của Nhà Bán Hàng hoặc chấm dứt kinh doanh với Nhà Bán Hàng, đồng thời Khách Hàng có quyền trả hàng.

  9. Trách nhiệm về các dịch vụ sau bán: 

  • Giải quyết các dịch vụ sau bán hàng, và đổi/trả, bồi thường cho Khách Hàng tuân theo Chính Sách Hoàn Hàng của Telio. 

  • Chính sách về các dịch vụ sau bán, và đổi/trả, bồi thường cho Khách Hàng có thể được Telio điều chỉnh theo từng thời kỳ và được cập nhật trên Sàn TMĐT Telio. 

  VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TELIO

  1. Cam kết Sàn TMĐT Telio thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Telio và có đầy đủ điều kiện để hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam.

  2. Xây dựng, vận hành, và quản lý hệ thống một cách ổn định để đảm bảo các giao dịch mua bán hàng hoá đối với Gian Hàng của Nhà Bán Hàng.

  3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Nhà Bán Hàng và thông tin cá nhân của Khách Hàng.

  4. Thanh toán cho Nhà Bán Hàng đúng thời hạn quy định tại Chính Sách Thanh Toán.

  5. Hỗ trợ Nhà Bán Hàng khi giải quyết tất cả các khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện việc mua bán Hàng Hoá, cung ứng dịch vụ.

  6. Thông báo về biểu giá Dịch Vụ, phí, phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp Dịch Vụ. 

  VII. YÊU CẦU ĐỔI TRẢ TỪ KHÁCH HÀNG

  1. Việc giải quyết các yêu cầu đổi trả hàng từ khách hàng phải tuân theo Chính Sách Đổi Trả Hàng của Telio được đăng tải tại: https://hn.telio.vn/blog/post/chinh-sach-tra-hang.

  2. Trong điều kiện và thời gian quy định bên trên, Telio được quyền giải quyết các yêu cầu đổi trả hàng của Khách Hàng mà không cần thông báo trước cho Nhà Bán Hàng.

  3. Telio có thể thay đổi, điều chỉnh Chính Sách Đổi Trả Hàng để phù hợp với điều kiện kinh doanh và vận hành theo từng thời kỳ. Trường hợp có thay đổi, Telio sẽ thông báo cho Nhà Bán Hàng trước ít nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi chính sách mới được áp dụng. 

  VIII. BẤT KHẢ KHÁNG

  1. Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa là bất cứ biến cố hay sự kiện nào xảy ra mà các Bên không có thể dự đoán, kiểm soát, ngăn chặn trong khả năng hợp lý, dẫn tới các Bên không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Thỏa Thuận này. Các Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm, nhưng không giới hạn: thiên tai, hoả hoạn, bệnh dịch, chiến tranh, loạn, đình công, tranh chấp lao động, cấm vận hoặc sự cấm đoán hay lệnh của Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  2. Không Bên nào được coi là vi phạm Thỏa Thuận này và có nghĩa vụ bồi thường vì đã không thực hiện được các nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong Hợp Đồng do bị ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

  3. Khi một Bên gặp phải những Sự Kiện Bất Khả Kháng nói trên thì, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra Sự Kiến Bất Khả Kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại và, trong mọi trường hợp, phải dùng mọi nỗ lực cao nhất, phù hợp với hoàn cảnh và trong phạm vi Pháp luật cho phép để loại bỏ và khắc phục những sự kiện đó một cách nhanh nhất.

  4. Nếu có bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào có ảnh hưởng dẫn đến việc một Bên không thực hiện được theo Thỏa Thuận này, Bên còn lại sẽ hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận trước thời hạn và thông báo cho các bên còn lại trước 10 (mười) ngày mà không bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. 

  IX. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  1. Nhà Bán Hàng không được: 

  • Thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với nhãn hiệu, tên thương mại của Telio; 

  • Sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể phương hại đến chất lượng, hay tính xác thực, hay thương hiệu các Sản phẩm của Telio; 

  • Sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu hay thương hiệu giống với nhãn hiệu hay thương hiệu của Telio mà có thể gây ra nhầm lẫn hay gian lận; 

  • Sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của Bên thứ ba mà không 

  • Không sao chép, lấy cắp công nghệ, bí mật kinh doanh của Telio. 2. Nhà Bán Hàng cam kết rằng mình sẽ thông báo bằng văn bản đầy đủ và kịp thời cho Telio bất kỳ vi phạm thực tế, đe 

  dọa hoặc nghi ngờ vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà Nhà Bán Hàng biết được. 

  X. CHẤM DỨT 

  Một trong hai Bên có thể chấm dứt hợp tác/ chấm dứt giao kết hợp đồng với Bên còn lại bất cứ lúc nào mà không bị xem là vi phạm nếu đã gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt. 

  XI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Mọi mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh giữa Telio và Nhà Bán Hàng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu hòa giải không thành, trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc từ khi phát sinh tranh chấp, hai Bên thống nhất đệ trình lên Toà án Nhân dân cấp có thẩm quyền ở TP. Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam. 

  B- CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 

  1. Telio có trách nhiệm thanh toán cho Nhà Bán Hàng khoản Doanh Thu Hàng Hoá mà Telio thu hộ Nhà Bán Hàng từ Khách Hàng cho những Đơn Hàng giao thành công;

  2. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thanh toán cho Telio các khoản Phí Dịch Vụ theo Biểu phí Dịch Vụ sau:

  STT Loại phí Nội dung Phí
  1 Phí bán hàng

  Phí xử lý đơn hàng, giao hàng, nhận thanh toán từ 

  Khách Hàng 

  [...]% Doanh Thu Bán Hàng (Chỉ áp dụng khi đơn hàng giao thành công)
  2 Phí lưu kho Phí quản lý hàng hoá trong thời gian lưu kho  Chưa áp dụng

  3. Chu kỳ và quy trình thanh toán 

  Nhà Bán Hàng và Telio sẽ thực hiện thanh toán theo quy trình và chu kỳ 01 (một) lần một tuần được quy định như sau:

  Bước Thời gian
  Chu kỳ thanh toán

  Các đơn hàng giao thành công từ Thứ 2 đến Chủ 

  Nhật

  Telio gửi Sao Kê Dư Nợ Cuối Kỳ qua email cho Nhà Bán Hàngđể xác nhận Dư Nợ Cuối Kỳ mà hai bên phải thực hiện thanh toán 

  Thứ 2 tuần kế tiếp
  Nhà Bán Hàng xác nhận sao kê cho Telio Thứ 3 – Thứ 4 tuần kế tiếp

  Mỗi bên thanh toán cho bên còn lại theo quy định sau:

  Số Dư Nợ Cuối Kỳ >0: Telio thanh toán cho Nhà Bán Hàng

  Số Dư Nợ Cuối Kỳ <0: Nhà Bán Hàng thanh toán cho Telio 

  Thứ 5 tuần kế tiếp

  Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, thì ngày thanh toán sẽ được dời lại vào ngày làm việc kế tiếp

  Công thức tính Dư Nợ Cuối Kỳ

  Dư Nợ Cuối Kỳ = Doanh thu Hàng Hoá – Các khoản Phí Dịch Vụ

  Trong đó:

  - Doanh thu Hàng Hoá là khoản Telio phải thanh toán cho Nhà Bán Hàng

  - Các khoản Phí Dịch Vụ là khoản Nhà Bán Hàng phải thanh toán cho Telio

  4. Hình thức thanh toán: Telio và Nhà Bán Hàng thực hiện thanh toán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của mỗi bên. Trong trường hợp có thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng, mỗi Bên sẽ có trách nhiệm thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày thay đổi có hiệu lực.

  5. Xử lý thanh toán chậm: Trong trường hợp một trong hai bên không hoàn thành nghĩa vụ về thời gian thanh toán cho bên còn lại, bên vi phạm sẽ chịu mức lãi suất chậm thanh toán là 07% một năm cho mỗi ngày chậm thanh toán trên số tiền chậm thanh toán.

                                                                                                                              

  C- CHÍNH SÁCH GỬI HÀNG 

  1. Nhà Bán Hàng có toàn quyền quyết định và có trách nhiệm lên kế hoạch gửi hàng vào Kho Telio để đảm bảo có hàng bán trên Sàn TMĐT Telio. Telio có trách nhiệm cung cấp các báo cáo về hàng hoá tồn kho cho Nhà Bán Hàng để Nhà Bán Hàng có kế hoạch gửi hàng.

  2. Nhà Bán Hàng chịu toàn bộ chi phí vận chuyển hàng đến Kho Telio. Chi phí bốc dỡ hàng hoá mỗi bên chịu một đầu. Theo đó, Nhà Bán Hàng chịu chi phí vận chuyển hàng đến và dỡ hàng xuống kho Telio; Telio chịu chi phí vận chuyển hàng vào trong kho của mình.

  3. Hàng Hoá nhập Kho Telio phải đảm bảo các quy chuẩn dưới đây: 

  - Mới 100%;

  - Đúng tên, mã, hình ảnh, màu sắc, chủng loại được thể hiện trên Phiếu Gửi Hàng tương ứng;

  - Có ngoại quan đẹp, không móp méo, trầy xước, dơ cũ, ố màu;

  - Có bao bì/thùng hộp đầy đủ để bảo vệ sản phẩm;

  - Bao bì/thùng hộp còn nguyên seal và có mã vạch hàng hoá bên ngoài;

  - Hàng hoá dễ móp méo, biến dạng, bể vỡ phải được đóng gói trong thùng/hộp và có chèn lót/túi khí xung quanh;

  - Hàng hoá là chất lỏng phải được niêm phong/bọc miệng, nắp bình;

  - Hàng hoá sắc nhọn, dễ gây sát thương hoặc gây hư hỏng các hàng hoá khác phải được bọc gói các góc cạnh sắc nhọn;

  - Hàng hoá là combo bộ sản phẩm hoặc có hàng tặng đi kèm phải được đóng gói chung với nhau.

  - Hàng Hoá còn tối thiểu 70% tổng thời hạn sử dụng, và thời hạn sử dụng còn lại tối thiểu là 03 (ba) tháng kể từ ngày nhập kho. Trong quá trình lưu kho Telio, nếu thời hạn sử dụng của sản phẩm còn từ 30% trở xuống, Telio sẽ thông báo tới Nhà Bán Hàng và thực hiện hoàn trả hàng theo quy định tại Chính Sách Hoàn Hàng.

  Telio có quyền từ chối nhận hàng nếu Nhà Bán Hàng không đảm bảo các quy định này. 

  4. Để gửi hàng vào Kho Telio, Nhà Bán Hàng thực hiện các bước sau:

  Bước Hoạt động Thời gian cam kết
  1

  Nhà Bán Hàng điền thông tin vào Phiếu Gửi Hàng và gửi email cho Telio tại 

  địa chỉ: [email protected] 

  Trước 15h00, 01 ngày làm việc trước khi hàng dự kiến tới kho
  2

  Telio xác nhận và gửi email lại cho Nhà Bán Hàng Phiếu Gửi Hàng có xác 

  nhận của Telio

  Trước 18h00 cùng ngày
  3

  Nhà Bán Hàng mang hàng tới Kho Telio cùng 02 bản Phiếu Gửi Hàng có 

  xác nhận của Telio

  Vào ngày dự kiến
  4

  - Telio và Nhà Bán Hàng đồng kiểm Hàng Hoá và ký nhận. Mỗi bên giữ 01 bản Phiếu Gửi Hàng

  - Telio sẽ ghi nhận số lượng nhập kho thực tế và tăng tồn kho tương ứng 


  5. Các quy định khác khi gửi hàng: 

  - Khi giao hàng, Nhà Bán Hàng cần: 

  o In và mang theo Phiếu Gửi Hàng có xác nhận của Telio;
  o Đảm bảo Hàng Hoá đáp ứng các quy định tại Thỏa Thuận.
  - Mang hàng đúng ngày dự kiến;
  - Nhà Bán Hàng chỉ gửi số lượng hàng hoá vừa sức bán.
  - Telio có quyền từ chối nhận hàng nếu Nhà Bán Hàng không đảm bảo các quy định này.


  D- CHÍNH SÁCH HOÀN HÀNG 

  1. Telio sẽ hoàn trả hàng lưu kho cho Nhà Bán Hàng trong các trường hợp sau đây: 

  o Nhà Bán Hàng yêu cầu rút hàng;

  o Hàng lưu kho không đảm bảo thời hạn sử dụng, được định nghĩa là khi thời hạn sử dụng của sản phẩm còn từ 30% trở xuống;

  o Hàng lỗi, hỏng;

  o Hai Bên thỏa thuận chấm dứt hợp tác.

  2. Nhà Bán Hàng chịu toàn bộ chi phí vận chuyển hàng hoá từ Kho Telio.

  3. Nhà Bán Hàng phải tuân thủ quy trình rút / hoàn trả hàng sau:

  (i) Nhà Bán Hàng có yêu cầu rút hàng

  Bước Hoạt động  Thời gian cam kết
  1

  1 Nhà Bán Hàng điền thông tin vào Phiếu Rút Hàng và gửi email cho Telio 

  tại địa chỉ: [email protected]
  2

  Telio xác nhận và gửi email lại cho Nhà Bán Hàng Phiếu Rút Hàng có 

  xác nhận của Telio

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Nhà Bán Hàng
  3

  Nhà Bán Hàng tới Kho Telio lấy hàng mang theo các giấy tờ được quy 

  định tại Phụ Lục này

  03 ngày làm việc kể từ ngày Telio xác nhận yêu cầu
  (ii) Hàng lưu kho không đảm bảo thời hạn sử dụng
  Bước Hoạt động Thời gian cam kết
  1 Telio gửi thông báo về các hàng hoá không đảm bảo thời hạn sử dụng (*) và Phiếu Rút Hàng qua email cho Nhà Bán Hàng định kỳ 01 lần một tuần  Thứ 3 hàng tuần
  2

  Nhà Bán Hàng xác nhận Phiếu Rút Hàng và thông báo ngày dự kiến rút hàng

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu Rút Hàng của Telio
  3

  Nhà Bán Hàng tới Kho Telio lấy hàng mang theo các giấy tờ được quy định tại Phụ Lục này 

  03 ngày làm việc kể từ ngày Nhà Bán Hàng xác nhận Phiếu Rút Kho Telio gửi
  (iii) Hàng lỗi và/hoặc đã qua xử lý đổi trả cho Khách Hàng
  Bước  Hoạt động Thời gian cam kết
  1

  Telio gửi thông báo về các hàng hoá lỗi, Phiếu Rút Hàng (và Phiếu Bồi Thường trong trường hợp hàng hóa lỗi do Telio) qua email cho Nhà Bán Hàng định kỳ 01 lần một tuần 

  Thứ 3 hàng tuần
  2

  Nhà Bán Hàng xác nhận Phiếu Rút Hàng và thông báo ngày dự kiến rút hàng

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Nhà Bán Hàng
  3

  Nhà Bán Hàng tới Kho Telio lấy hàng mang theo các giấy tờ được quy định tại Phụ Lục này

  03 ngày làm việc kể từ ngày Nhà Bán Hàng xác nhận Phiếu Rút Kho Telio gửi
  4

   Nhà Bán Hàng phản hồi về hàng lỗi 

  - Nếu Nhà Bán Hàng được bồi thường, Nhà Bán Hàng cần phản hồi đồng ý hoặc khiếu nại theo Phiếu Bồi Thường được Telio gửi

  - Nếu Nhà Bán Hàng không được bồi thường, sau khi kiểm tra Hàng Hoá Nhà Bán Hàng có thể khiếu nại với Telio

  Quy trình xử lý bồi thường được quy định tại Chính Sách Bồi Thường

  02 ngày làm việc kể từ ngày Nhà Bán Hàng nhận lại hàng từ Kho Telio

  (iv) Hai Bên thỏa thuận chấm dứt hợp tác

  Bước Hoạt động Thời gian cam kết
  1 Hai Bên đồng ý và xác nhận chấm dứt hợp tác
  2

  Nhà Bán Hàng điền thông tin vào Phiếu Rút Hàng và gửi email cho Telio 

  tại địa chỉ: [email protected]

  02 ngày làm việc kể từ ngày Hai Bên xác nhận chấm dứt hợp tác
  3

  Telio xác nhận và gửi lại Nhà Bán Hàng Phiếu Rút Hàng có xác nhận 

  của Telio

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Nhà Bán Hàng
  4

  Nhà Bán Hàng tới Kho Telio lấy hàng mang theo các giấy tờ được quy 

  định tại Phụ Lục này

  03 ngày làm việc kể từ ngày Telio xác nhận yêu cầu

  4. Các quy định khác khi đến kho Telio lấy hàng:

  - Khi đến rút hàng tại Kho Telio, Nhà Bán Hàng cần mang theo: 

  o Phiếu Rút Hàng có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của nghiệp (hoặc người được người đại diện theo pháp luuỷ quyền), và nhân viên được cử đi lấy hàng;

  o Chứng Minh Nhân Dân của nhân viên được cử đi lấy hàng, chữ ký nhân viên trên Phiếu Rút Hàng phải khớp với tên trên Chứng Minh Nhân Dân

  Telio có quyền không trả hàng nếu Nhà Bán Hàng không cung cấp đầy đủ những thông tin này 

  - Nhà Bán Hàng phải tuân thủ thời gian xử lý và lấy trả hàng theo quy trình bên trên. Nếu sau thời hạn lấy hàng quy định mà Nhà Bán Hàng vẫn chưa thực hiện nhận lại hàng thì:

  o Telio không chịu trách nhiệm với các Hàng Hoá này; và

  o Nhà Báng Hàng đồng ý rằng đó là từ bỏ quyền sở hữu, quyền sử dụng của mình với Hàng Hoá, và Telio có quyền xử lý, bán, thanh lý các Hàng hoá này mà không cần thông báo trước cho Nhà Bán Hàng. 

                                                                                                                         

  E- CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG 

  1. Telio có trách nhiệm bồi thường cho Nhà Bán Hàng với các mất mát, lỗi, hỏng hóc xảy ra với hàng hoá của Nhà Bán Hàng do lỗi của Telio trong quá trình lưu kho và giao hàng.

  2. Telio được miễn trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

  - Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, hoả hoạn, cháy nổ, bạo loạn, ...;

  - Lỗi phát sinh do Nhà Bán Hàng; - Hàng hoá hết hạn sử dụng;

  - Hàng hoá còn nguyên đai, nguyên kiện từ lúc nhập kho đến khi trả lại hàng cho Nhà Bán Hàng và không bị lỗi ngoại quan;

  - Thông tin hàng hoá sai cam kết với Khách Hàng.

  3. Sau khi nhận được thông báo về hàng hoá mất mát hoặc lỗi hỏng kèm đề xuất bồi thường của Telio, Nhà Bán Hàng có quyền phản đồng ý hoặc khiếu nại với đề xuất đó trong thời gian quy định tại Quy Trình Xử Lý Bồi Thường. Nếu quá thời hạn phản hồi mà Nhà Bán Hàng chưa phản hồi, Telio sẽ tiến hành bồi thường theo phương án đã thông báo và không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh sau đó

  4. Khi khiếu nại về đề xuất bồi thường của Telio, Nhà Bán Hàng cần cung cấp các thông tin sau:

  - Mã Phiếu Bồi Thường

  - Thông tin hàng hoá lỗi: tên hàng hoá, tình trạng lỗi, mức bồi thường đề xuất

  - Hình ảnh về hư hại của sản phẩm

  - Các bằng chứng hợp lệ khác (nếu có) 

  Telio có quyền từ chối xử lí khiếu nại nếu Nhà Bán Hàng không cung cấp đầy đủ các thông tin trên

  5. Khi Telio đã hoàn tất giao dịch bồi thường, Telio sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh sau đó

  6. Telio bảo toàn quyền ra quyết định cuối cùng về giá trị bồi thường trong mọi trường hợp không thể thương lượng / thoả thuận giữa Hai Bên.

  7. Cách Tính Giá Trị Bồi Thường và Bảng Phân Loại Mức Độ Bồi Thường 

  Giá trị Bồi thường được tính theo công thức sau:

  Giá trị Bồi Thường = (Giá trị Hàng Hoá – Phí phải trả Telio) x Phần trăm bồi thường

  - Giá trị Hàng Hoá được xác định là: 

  o Với lỗi do lưu kho: Giá bán của hàng hoá trung bình trong 01 tháng gần nhất

  o Với hàng mất, lỗi do vận chuyển:Giá bán trong Đơn hàng gặp vấn đề

  - Phí phải trả cho Telio bao gồm Phí Bán Hàng

  - Phần trăm bồi thường: được quy định cụ thể cho từng loại mất mát / lỗi hỏng trong bảng phân loại tại bảng sau


  Bảng mức độ bồi thường 
  STT Mất mát / lỗi hỏng % bồi thường
  1 Mất mát 100%
  2 Bao bì sản phẩm bị bị hư hỏng nhưng sản phẩm bên trong còn nguyên vẹn  ≤5%
  3

  Bảo bì sản phẩm bị hư hỏng làm ảnh hưởng đến chất lượng bên trong của sản phẩm

  ≤20%
  4

  Sản phẩm bị hư hỏng, biến dạng, làm ảnh hưởng đến công năng sử dụng của sản phẩm

  ≤100%

  8. Nhà Bán Hàng phải tuân thủ Quy trình xử lý bồi thường cho các hàng hoá mất mát, lỗi hỏng do lỗi của Telio như sau:

  Bước Hoạt động Thời gian cam kết
  1 Telio tiếp nhận và tổng hợp thông tin về hàng hoá mất mát hoặc lỗi hỏng.
  2

  Telio thông báo cho Nhà Bán Hàng định kỳ 01 lần một tuần qua email: 

  Đối với mất mát:

  - Telio gửi Phiếu Bồi Thường cho Nhà Bán Hàng

  Đối với lỗi hỏng:

  - Telio gửi Phiếu Bồi Thường và Phiếu Rút Hàng cho Nhà Bán Hàng 

  Thứ 3 hàng tuần
  3

  Nhà Bán Hàng phản hồi đồng ý hoặc khiếu nại với đề xuất đều bù của Telio

  Đối với mất mát

  - Nhà Bán Hàng phản hồi đồng ý hoặc khiếu nại với đề xuất đền bù của Telio qua email

  - Nếu Nhà Bán Hàng đồng ý, chuyển tới bước 5

  - Nếu Nhà Bán Hàng khiếu nại, chuyển tới bước 4

  Đối với lỗi hỏng

  - Nhà Bán Hàng rút hàng ở Kho Telio theo Chính Sách Hoàn Hàng

  - Nhà Bán Hàng phản hồi đồng ý hoặc khiếu nại với đề xuất đền bù của Telio qua email

  - Nếu Nhà Bán Hàng đồng ý, chuyển tới bước 5

  - Nếu Nhà Bán Hàng khiếu nại, chuyển tới bước 4 

  02 ngày làm việc kể từ ngày Telio gửi thông báo bồi thường 

  02 ngày làm việc kể từ ngày Nhà Bán Hàng lấy hàng ở Kho Telio

  4

  Trong trường hợp Nhà Bán Hàng có khiếu nại, Telio sẽ liên hệ Nhà Bán Hàng để thoả thuận mức bồi thường.

  5

  Telio lập Biên Bản Bồi Thường theo phương án đã thống nhất với Nhà Bán Hàng và gửi qua email cho Nhà Bán Hàng

  02 ngày làm việc kể từ ngày Nhà Bán Hàng và Telio thống nhất phương án bồi thường
  6

  Nhà Bán Hàng gửi lại cho Telio: 

  - Biên Bản Bồi Thường có chữ ký Nhà Bán Hàng

  - Trong trường hợp Telio bồi thường 100% giá trị, Nhà Bán Hàng xuất và gửi chứng từ bán hàng cho Telio

  7

  Telio thanh toán cho Nhà Bán Hàng và hoàn tất thủ tục bồi thường. 

  Telio thanh toán cho Nhà Bán Hàng vào Thứ 5 hằng tuần cho tất cả các giao dịch bồi thường đã có đầy đủ chứng từ từ Thứ 2 đến Chủ Nhật tuần trước đó.

  Thứ 5 hằng tuần

  F- ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

  1. Quy định của Điều Khoản Dịch Vụ là hoàn toàn riêng biệt, nếu có bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoặc không thể thực thi được, với phạm vi toàn bộ hay một phần, thì những sự vô hiệu hoặc không thực thi được đó sẽ chỉ tác động đối với chính điều khoản đó và không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, một điều khoản trong đó phản ánh ý định ban đầu của Các Bên sẽ được thay thế cho điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực thi đó.

  2. Việc một Bên không thực hiện các quyền của mình trong trường hợp Bên kia vi phạm Thỏa Thuận sẽ không được xem là sự từ bỏ quyền của Bên đó theo Điều Khoản Dịch Vụ hoặc theo Quy Định Pháp Luật áp dụng.

  3. Điều Khoản Dịch Vụ sẽ không thể được sửa đổi ngoại trừ một thông báo chính thức được ký bởi người đại diện theo ủy quyền của Telio gửi đến Nhà Bán Hàng trong vòng 10 (mười) ngày trước ngày có hiệu lực.

  4. Không Bên nào được quyền chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ký hợp đồng thầu phụ toàn bộ hoặc một phần quyền lợi hoặc nghĩa vụ của mình phát sinh từ Điều Khoản Dịch Vụ khi chưa có chấp thuận trước bằng văn bản của bên còn lại. 

  TÔI, NHÀ BÁN HÀNG, ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI MỌI ĐIỀU KHOẢN HIỆN CÓ VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG SỬA ĐỔI NẾU CÓ. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “XÁC NHẬN” VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY. 

  Đọc Thêm
 3. June 17, 2019

  Chính sách bảo mật

  Telio thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật khách hàng và Telio chỉ thu thập, lưu hồ sơ, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng theo các điều khoản được nêu dưới đây.

  1.          Giới thiệu về Chính sách bảo mật

  1.1.      Chính Sách Bảo Mật này được lập để Khách Hàng biết về cách thức Telio thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà Telio thu thập và tiếp nhận trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng cho Khách Hàng. Telio sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng theo Chính Sách Bảo Mật này.

  1.2.      BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, ĐĂNG KÝ MỘT TÀI KHOẢN VỚI TELIO HOẶC TRUY CẬP VÀO WEBSITE WWW.TELIO.VN VÀ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG TELIO ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI CÔNG TY TNHH TELIO VIỆT NAM ("NỀN TẢNG"), KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHẤP NHẬN CÁC PHƯƠNG

  Đọc Thêm
 4. April 17, 2019

  Hướng dẫn đặt hàng

  Telio – Nhập hàng giá tốt, cung cấp dịch vụ nhập hàng tạp hóa cho các cửa hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với mức giá hấp dẫn.

  1. Hướng dẫn đặt hàng

  Các đơn hàng đặt trước 24h00 mỗi ngày sẽ được Telio giao vào ngày làm việc kế tiếp (trừ ngày nghỉ lễ)

  3 bước đơn giản để đặt hàng tại telio.vn:

  Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm

  Quý khách có thể tìm kiếm sản phẩm theo 02 cách sau:

  • Cách 1: Nhập trực tiếp tên sản phẩm vào ô tìm kiếm (ví dụ: mì Hảo Hảo/ mi Hao Hao)
  • Cách 2: Tìm kiếm thông qua “Danh mục sản phẩm”

  Bước 2: Chọn mua sản phẩm

  Quý khách click vào sản phẩm đã chọn để xem chi tiết, sau đó:

  • Kiểm tra lại giá sản phẩm
  • Chọn số lượng mong muốn
  Đọc Thêm
 5. April 17, 2019

  Chính sách thanh toán

  Telio – Nhập hàng giá tốt, cung cấp dịch vụ nhập hàng tạp hóa cho các cửa hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với mức giá hấp dẫn.

  Cảm ơn Quý khách đã đặt hàng tại Telio.

  • Với đơn hàng có giá trị dưới 20.000.000 VND; Quý khách có thể lựa chọn 01 trong 02 hình thức thanh toán: CODchuyển khoản qua ngân hàng.
  • Với đơn hàng có giá trị từ 20.000.000 VND trở lên; Quý khách chỉ có thể thanh toán theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

  Chi tiết 02 hình thức thanh toán cụ thể như sau:

  1. COD (Cash On Delivery) – Thanh toán khi nhận hàng

  Với phương thức thanh toán này, Quý khách chỉ cần đặt hàng, sau đó thanh toán tổng giá trị đơn hàng và phí vận chuyển (nếu có) cho nhân viên giao hàng của Telio khi nhận sản phẩm.

  2. Chuyển khoả

  Đọc Thêm
 6. April 17, 2019

  Chính sách trả hàng

  Telio – Nhập hàng giá tốt, cung cấp dịch vụ nhập hàng tạp hóa cho các cửa hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với mức giá hấp dẫn.

  Telio hỗ trợ tối đa quyền lợi khách hàng bằng cách cho phép trả lại hàng trong một số trường hợp, cụ thể như sau:

  1. Các trường hợp chấp nhận trả hàng

  • Giao sai sản phẩm, sai màu sắc, sai kích thước so với đơn đặt hàng.
  • Giao thiếu sản phẩm, phụ kiện, quà tặng.
  • Sản phẩm bị hư hại, bể vỡ trước khi đến tay khách hàng.
  • Sản phẩm có dấu hiệu đã qua sử dụng hoặc hết hạn sử dụng.
  • Sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển.

  2. Điều kiện áp dụng trả hàng

  • Sản phẩm không thuộc danh sách khuyễn mãi, giảm giá đặc biệt.
  • Sản phẩm còn nguyên vẹn và đầy đủ bao bì, tem mác niêm phong theo quy cách ban đầu (trừ trường hợp sản phẩm bị hư hại, bể vỡ t
  Đọc Thêm
 7. April 17, 2019

  Chính sách giao hàng

  Telio – Nhập hàng giá tốt, cung cấp dịch vụ nhập hàng tạp hóa cho các cửa hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với mức giá hấp dẫn.

  1. Địa điểm giao hàng

  • Hiện tại, Telio chỉ giao hàng trong 11 quận nội thành Hà Nội, bao gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Từ Liêm.

  2. Thời gian giao hàng

  • Các đơn hàng đặt trước 24h00 mỗi ngày sẽ được Telio giao vào ngày làm việc kế tiếp (trừ ngày nghỉ lễ).

  3. Phí giao hàng

  • Telio miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng giao trong phạm vi 11 quận nội thành nêu trên.

  4. Kiểm tra hàng hóa khi giao nhận

  • Khi nhận sản phẩm từ nhân viên giao hàng, Quý khách có thể mở niêm phong thùng hàng của Telio để kiểm tra hàng hóa (số lượng, màu sắc, tình trạng, c
  Đọc Thêm