Bánh Hộp Tết

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

35 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Bánh Goute - Thùng 4 hộp thiếc x 18 chiếc (648g)
  702.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Bánh Omeli Cracker cà phê - Hộp giấy 400g (Mua 2 thùng tặng 1 thẻ cào)
  47.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Bánh Omeli Cracker gấc - Hộp giấy 400g (Mua 2 thùng tặng 1 thẻ cào)
  47.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Bánh Omeli Cracker khoai tây - Hộp giấy 400g (Mua 2 thùng tặng 1 thẻ cào)
  47.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Bánh Omeli Cracker cà phê - Hộp thiếc vuông 400g (Mua 1 thùng tặng 1 thẻ cào)
  80.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Bánh Omeli Cracker khoai tây - Hộp thiếc vuông 400g (Mua 1 thùng tặng 1 thẻ cào)
  80.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Bánh Omeli Chocolate Pie - Hộp giấy 500g (Mua 1 thùng tặng 1 thẻ cào)
  65.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Bánh Omeli Chocolate Pie rắc dừa - Hộp giấy 500g (Mua 1 thùng tặng 1 thẻ cào)
  68.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Bánh Cookies Danmark màu xanh - Hộp thiếc tròn 368g (Mua 1 thùng tặng 1 thẻ cào)
  88.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Bánh Cookies Danmark màu đỏ - Hộp thiếc tròn 368g (Mua 1 thùng tặng 1 thẻ cào)
  88.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Bánh lễ Omeli Biscuits - Hộp thiếc vuông 168g (Mua 1 thùng tặng 1 thẻ cào)
  40.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Bánh Cookies bơ Omeli- Hộp thiếc vuông 362g (Mua 1 thùng tặng 1 thẻ cào)
  95.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Bánh Cookies Omeli Classic màu xanh - Hộp thiếc tròn 362g (Mua 1 thùng tặng 1 thẻ cào)
  98.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Bánh Cookies Omeli Classic màu đỏ - Hộp thiếc tròn 362g (Mua 1 thùng tặng 1 thẻ cào)
  98.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Bánh Oreo Selection - Thùng 10 hộp x 342g
  999.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Kẹo thỏi vàng Tài Lộc Hải Châu - Thùng 18 hộp x 170g
  -
  +
  So sánh
 17. Bánh quế An Khang Hải Châu - Thùng 12 hộp x 276g
  -
  +
  So sánh
 18. Bánh kem xốp tổng hợp GAIA Hải Châu - Thùng 10 hộp x 270g
  -
  +
  So sánh
 19. Bánh quy nếp Hải Châu - Thùng 30 hộp x 200g
  430.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 20. Bánh quy kẹp kem Fiesta Hải Châu - Thùng 10 hộp x 360g
  -
  +
  So sánh
 21. Bánh quy AROS Hải Châu - Thùng 10 hộp x 380g
  288.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 22. Bánh hộp thiếc cao cấp MERIZ Hải Châu - Thùng 10 hộp x 380 g
  -
  +
  So sánh
 23. Bánh hộp thiếc cao cấp ASSORTED Hải Châu - Thùng 8 hộp x 266g
  -
  +
  So sánh
 24. Bánh Mochi Japanese Style (Trắng) - Hộp 450G
  75.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 25. Bánh Mochi Japanese Style (Đỏ) - Hộp 450G
  75.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 26. Bánh Mochi tổng hợp (Xanh) - Hộp 900G
  160.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 27. Bánh Mochi tổng hợp (Trắng) - Hộp 900G
  160.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 28. Bánh Mochi Japanese Style (Xanh) - Hộp 450G
  75.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 29. Bánh Chocopie Đào – Thùng 8 hộp x 12 chiếc (360g)
  360.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 30. Kẹo Koko Choco bát giác - Thùng 20 hộp x 230g
  1.044.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 31. Bánh quy bơ Pháp Lu - Thùng 6 hộp x 708g
  972.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 32. Bánh Quy Bơ Pháp Lu - Thùng 6 hộp x 540g
  705.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 33. Bánh Lu Assorted Cookies - Thùng 6 hộp x 894g
  1.107.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 34. Bánh Lu Veritable Petit Beurreu - Thùng 10 hộp x 600g
  1.816.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 35. Bánh Coffee Joy - Thùng 12 hộp x 360G
  444.000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

35 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang