Về chúng tôi

Giới Thiệu Chung

Công ty TNHH Telio Việt Nam - Vietnam Telio Company Limited

là công ty sử dụng công nghệ dữ liệu để xây dựng nền tảng thương mại B2B lớn nhất Việt Nam, telio kết nối các nhà bán lẻ nhỏ, truyền thống với các thương hiệu và nhà bán buôn trên nền tảng tập trung, bằng cách tổng hợp nhu cầu, telio có thể cung cấp cho các nhà bán lẻ nhỏ nhiều lựa chọn hơn, giá tốt hơn và hậu cần hiệu quả hơn thông qua tính kinh tế theo quy mô.

11/2018 Khai Trương
02 Thành Phố
4000+ Đại Lý
500+ Mã Hàng
9 Kho hàng
6 Nhà đầu tư nước ngoài

Thông Điệp của Telio

sử dụng công nghệ và dữ liệu để xây dựng nền tảng thương mại B2B lớn nhất Việt Nam

Sứ Mệnh

sử dụng công nghệ và dữ liệu để xây dựng nền tảng thương mại B2B lớn nhất Việt Nam

Tầm nhìn

thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể

Customer Centrics Khách hàng là trọng tâm
Ownership Làm chủ
Result Oriented Hướng đến kết quả công việc
Intergrity Chính trực
Continuous Improvement Liên tục cải tiến

Báo Chí Nói Về Chúng Tôi

sử dụng công nghệ và dữ liệu để xây dựng nền tảng thương mại B2B lớn nhất việt nam

Các nhà đầu tư